De naam Le Neu Moulin betekent Nieuwe Molen. Voor de oprichting bestond er al een molen in Moulin du Ruy, nl. de Ancien Moulin du Ruy.

De eerste molen op de nieuwe locatie dateert van 1812 en was uitgevoerd met drie waterraderen, elk rad dreef een molensteen aan. Volgens de Kadastrale Atlas van P.C. Popp (ca. 1860) waren de "moulin et cour" op perceel sectie C7 toen in het bezit van Jourdan, veuve Paschal, meunière, Stoumont. Helaas is de molen tot twee maal toe afgebrand. De huidige watermolen is opgebouwd in 1914, het betreft een bovenslagmolen met "binnenrad" (noodzakelijk wegens lange vorstperiodes). De diameter van het waterrad bedraagt 4,60 m, de breedte 1,90 m.

geschiedenis molen

In 1973 is de molen stil komen te liggen door het overlijden van de toenmalige molenaar Marcel Fontaine. Tussen 1973 en 2000 is het molengebouw gebruikt als jeugdherberg, waardoor het grootste gedeelte van het moleninterieur verloren is gegaan. De as van het waterrad is nog in orde, maar de spaken en de schoepen dienen opnieuw gemaakt te worden. Een oude, bijzondere steen uit 1830 waarin de toenmalig houten as draaide, is teruggevonden op de bodem van de molenbak.

neu moulin histoire

Het is nu onze bedoeling om het rad te vernieuwen en de steen- en meelzolder opnieuw in te richten met alvast 1 maalstoel. Vanaf het voorjaar 2012 geven we aan de hand van foto's en prenten al wel een overzicht over de werking van molens in het algemeen.

Museum molen