Le Neu Moulin is gelegen in het natuurpark Des Sources, gelegen in de gemeenten Spa en Stoumont. 

Het Waalse natuurpark combineert water en bossen.Parc naturel des sources

Zijn oorsprong en originaliteit? Een ongekende associatie van acteurs! Inderdaad, een publiek-privaat partnerschap - uniek in Wallonië - tussen de twee gemeenten, de vzw Domaine de Bérinzenne (structuur actief in natuurbehoud) en de Spadel-groep (met hun distributiebedrijven voor mineraalwater Spa Monopole in de stad Spa en Bru-chevron sur Stoumont), zijn de initiatiefnemers van het project.

Hoewel de twee gemeenten hun eigen bijzonderheden hebben (meer gesloten ruimtes aan de kant van Spa, uitgestrekte open ruimtes in Stoumont), delen ze in verschillende opzichten overeenkomsten. Water is daar in al zijn vormen aanwezig: grondwater, natuurlijk mineraalwater, thermaal water, water uit wetlands, maar ook oppervlaktewater dat in totaal 300 km beken omvat. Dit element vormt het grondgebied van het park en genereert tegelijkertijd zeldzame biotopen zoals veenmoerassen, rivierelzenbossen en heidevelden.

Het grondgebied van het park is zwaar bebost. Deze gebieden zijn niet alleen een belangrijke bron van inkomsten voor het gebied, ze hebben ook een reëel ecologisch potentieel: ze herbergen een uitzonderlijke flora en fauna en bepaalde boshabitats zijn ook zeldzaam en bedreigd op Europese schaal.

Meer info op de Facebook-pagina van Parc Naturel Des Sources

kaart parc des sources